Davčne blagajne in obvezno obvestilo

Davčne blagajne in obvezno obvestilo

Vsi uporabniki davčnih blagajn ali vezanih knjig računov bodo morali najpozneje do 2.1.2016 v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali na drugem kupcu vidnem mestu, objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun (obvestilo).

Obvestilo mora biti barvno.

Obvestila v različnih formatih pdf: A7, A6, A5, A4 in A3.

 

Vir: MF FURS