Kdo smo in kaj delamo?

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1990, registrirano je sicer za različne dejavnosti, vendar je naša glavna dejavnost opravljanje računovodskih storitev (računovodski servis) za vse vrste pravnih subjektov ‐ pravne osebe (d.o.o., d.n.o., d.d.,…), s.p.‐je, zavode, društva, zasebne zdravstvene organizacije, športnike,…

 

Že od ustanovitve dalje ima podjetje značaj manjšega družinskega podjetja, katerega sta ustanovila Sonja in Peter Kovšca, po njuni upokojitvi pa sta vodenje prevzeli hčeri Petra Kožman in Karla Kovšca, ki se, tako kot njuna starša, zavedata pomena natančnosti in sprotnega izobraževanja…

 

Celovito opravljanje računovodskih storitev je tisto, kar prepriča še tako skeptičnega podjetnika ‐ v sklopu del so vsa knjigovodska dela, obračunavanje plač, prispevkov za podjetnika, vodenje evidenc za davek na dodano vrednost obračuni davka od dobička in davka iz dejavnosti,..

 

Skozi knjiženje dokumentacije spoznavamo poslovanje in delovanje posameznega subjekta in v sklopu tega prepoznamo potrebo po usmerjanju in razjasnjevanju davčnih in računovodskih pasti. Pri poslovanju so naši partnerji tako deležni vsestranske pomoči, kamor sodi podjetniško, davčno in finančno svetovanje. Poleg rednega, tekočega svetovanja, opravljamo tudi specialna svetovanja in dela, kot so sanacijski programi in ukrepi, poslovni načrti in investicijski elaborati.

 

Nekatere stranke nam zaupajo tudi plačilni promet, ki poteka v celoti na elektronski način.

 

Globalizacija tržišča, vedno večje zahteve in pričakovanja kupcev oziroma uporabnikov storitev, postavljajo pred podjetja, v kolikor želi obstati in se razvijati v boju s konkurenco, zahteve po vedno večji kakovosti in prilagajanje trendu tehnološkega napredka. To pa zahteva spremembo filozofije ‐ način razmišljanja vseh zaposlenih, še posebej pa zavest vodilnih delavcev, da je ena njihovih glavnih nalog stalna skrb za izboljševanje kakovosti dela, saj so kakovost izdelka ali storitve, zadovoljstvo kupcev in dobiček podjetja, ki omogoča nadaljnjo rast in višanje kakovosti opravljene storitve, med seboj tesno povezani.