Omejitve gotovinskega poslovanja in obvezna uporaba registrskih blagajn s 1.4.2014

slike-za-novice2

Omejitve gotovinskega poslovanja in obvezna uporaba registrskih blagajn s 1.4.2014

Vlada predlaga dodatne omejitve gotovinskega poslovanja in obvezno uporabo registrskih blagajn oziroma podobne opreme za izdajanje računov.

Pri plačevanju visokih zneskov v gotovini večin držav Članic, vključno s Slovenijo, trenutno upošteva prav 15.000 evrov, nekatere pa so se odločile za strožje ukrepe. Vlada namerava s postopno spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma znižati ta prag na 5.000 evrov, kasneje pa postopno na 1.000 evrov in razširiti omejitev tudi na plačila za opravljene storitve.

Dodatna omejitev gotovinskega poslovanja bo povzročila  večjo preglednost poslovanja pri plačevanju blaga in storitev in tako vplivala tudi na zmanjšanje obsega sive ekonomije v dejavnostih, v katerih so se do sedaj lahko sprejemala tudi gotovinska plačila fizičnih oseb – končnih potrošnikov.

Vlada predlaga tudi omejitev izdajanja ročno izpisanih računov in obvezno uporabo registrskih blagajn oziroma podobne opreme za izdajanje računov v vseh primerih, ko ponudniki blaga in storitev dobivajo plačilo v gotovini.

Vlada bo do sprejetja predpisa razmislila o možnih izjemah, a teh bo moralo biti, zaradi zagotavljanja enotnosti sistema in enakopravnosti zavezancev, čim manj. Vlada se bo do priprave predpisa opredelila tudi do opravljanja storitev na domu in dela na terenu.

Zavezanci bodo morali izdajati račune z uporabo programov oziroma opreme, ki onemogoča naknadno spreminjanje podatkov brez revizijske sledi.

V primeru, da se odloČate za nakup programa, se, prosimo, najprej obrnite na nas.