eRačunovodstvo – Pantheon Hosting in Shake dokumentni sistem

slike-za-novice2

eRačunovodstvo – Pantheon Hosting in Shake dokumentni sistem

V sodelovanju različnimi programerskimi hišami vam nudimo možnost najema Pantheon Gostovanja – hosting (Datalab).

Stranka namesto v svoj program ali celo v excel datoteko vnaša podatke (izdani računi, prejeti računi, kompenzacije, potni nalogi, blagajniški prejemki/izdatki/dnevniki,…) direktno v program. Vsi podatki se shranijo v bazi podatkov, ki je shranjena na strežniku ponudnika. Strežnik je aktiven ves čas, tako da so podatki vedno na voljo – tako stranki kot računovodskemu servisu.

Za delo potrebujete lokalno nameščen program Pantheon 5.5.

Strankam, ki jim tehnološki napredek ne predstavlja ovir, pa lahko uredimo uporabo dokumentnega sistema “Shake dokumentni sistem”. Gre za sistem brezpapirnega poslovanja s paketom poslovnega programa, arhivsko-dokumentnega sistema in skenerja. Podatke iz vnodnih dokumentov (prejeti računi, blagajniški računi, blagajniški prejemki, kompenzacije,…) vnesete v program, originale poskenirate in spravite v dokumentni sistem (DMS – Document Management System), pri čemer se povezava ohrani – iz podatkov v poslovnem programu lahko prikličete originalni dokument.

Prednosti je ogromno, naj naštejemo le nekaj najbolj vidnih:

  • zmanjšanje števila vnosov podatkov in s tem zmanjšanje stroškov računovodstva,
  • računovodski servis pridobi na času, tako da se namesto z vnosom podatkov raje ukvarja s storitvami, ki prinašajo dodano vrednost,
  • z delom lahko pričnete takoj,
  • varnost,
  • elektronsko arhiviranje,
  • v ceni mesečnega najema je zajeto arhiviranje in osveževanje,